Εκτύπωση

WEBEX: Tips για πιο αποτελεσματική λειτουργία - 9o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

- Αποκλεισμός μηνυμάτων και προβολής λίστας μαθητών

- Αλλαγή ρόλου παρουσιαστή

- Σηκώνω κατεβάζω χέρι

- Xειρισμός μικροφώνων μαθητών μόνο από τον εκπαιδευτικό