Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας στις οποίες έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές υπεραριθμίες, να αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr συμπληρωμένο τον πίνακα δηλώσεων προσωπικού, με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, έως την Δευτέρα 17-8-2020 και ώρα 13.00 μ.μ..

Λειτουργικά κενά Δασκάλων ανά ομάδες -Ανακοινοποίηση

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών ανά ομάδες- Ανακοινοποίηση

Λειτουργικές υπεραριθμίες δασκάλων-Ανακοινοποίηση 20-8-2020

Λειτουργικές υπεραριθμίες Νηπιαγωγών

Πίνακας Δηλώσεων Προσωπικού για Υπεραριθμίες.