Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων  ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας με οποιοδήποτε τρόπο (οργανικά ή με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν «Αίτηση Προσωρινής Τοποθέτησης» και σχετικά δικαιολογητικά (για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης το 2019-2020), αποκλειστικά  στην  ηλεκτρονική   διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr έως και την Πέμπτη 20-8-2020.

Λειτουργικά κενά ΠΕ06

Λειτουργικά κενά ΠΕ07

Λειτουργικά κενά ΠΕ86

Λειτουργικά κενά ΠΕ11-Ανακοινοποίηση

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης