Καλώς Ήλθατε στην Ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Πιερίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας, ενημερώνει τους συναδέλφους-ισσες εκπαιδευτικούς καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ότι η εξυπηρέτησή τους γίνεται κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό τρόπο ή τηλεφωνικά. Η εξυπηρέτηση όλων με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Για ραντεβού με τη Δ/ντρια Π.Ε. Πιερίας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2351351226 ή 2351351214

Η Δ/ντρια Π.Ε. Πιερίας θα υποδέχεται: Τους Δ/ντές-ντριες-Προϊστάμενους/ες Δημοτικών και Νηπιαγωγείων: Δευτέρα 12:30 με 14:30 και Παρασκευή 12:00 με 14:00. Τους Εκπαιδευτικούς: Τρίτη 10:00 με 12:00 και Πέμπτη 12:00 με 14:00. Το Κοινό: Τρίτη και Τετάρτη 12:00 με 14:00.

Ευχετήριο μήνυμα Διευθύντριας ΠΕ Πιερίας

                                     


                         

      

 

 

 

  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β΄ φάση θα  αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο σχολείο τοποθέτησης τους .Η ανάληψη  υπηρεσίας θα  γίνει  στο σχολείο όπου έχουν τοποθετηθεί  από 23-09-2020 έως και 24-09-2020 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, όπου θα καταθέσουν  και  το σύνολο των δικαιολογητικών σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που  θα πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Πρoϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να μας αποστείλουν  την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, ΑΜΕΣΑ το αργότερο μέχρι στις 09:00 π.μ. την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις / απορίες στο τηλέφωνο 2351351166,Κακάνη Ουρανία

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΑΙΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, κλπ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνταξιοδότησης  ΕΣΠΑ