Ανάληψη υπηρεσίας νέων διευθυντών

Τοποθέτηση Διευθυντών

 

Κατάθεση Ενστάσεων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, από 13-6-2017 έως 15-6-2017.

Επιλογή Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας