Από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ.

Από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από αρμόδια ΠΥΣΠΕ.

 Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων από Δευτέρα 20-3-2017 εως και Τετάρτη 22-3-2017 ώρα 15:00

Μετά την πάροδο της περιόδου υποβολή των ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες οριστικοποιούνται

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων είναι αναρτημένη στην ενότητα "Νέα-Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι"

Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων από Δευτέρα 20-3-2017 εως και Τετάρτη 22-3-2017 ώρα 15:00

Μετά την πάροδο της περιόδου υποβολή των ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες οριστικοποιούνται

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων είναι αναρτημένη στην ενότητα "Νέα-Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι"