Προεδρικό διάταγμα 79/2017 για τη οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας

Διαβάστε εδώ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 - Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ