Εκτύπωση

 

Έχει γίνει ανακοινοποίηση στα οργανικά κενά κλάδου ΠΕ 70.50-71 Δασκάλων  Ειδικής Αγωγής.

 

ΠΕ 70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής 70.50-71 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ