Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου  να γίνει η μετάβαση  των μαθητών/τριών σε ανώτερη βαθμίδα (από Νήπια στην Α΄ τάξη και από Στ΄ τάξη για Α΄ Γυμνασίου)  να ακολουθηθεί  η εξής διαδικασία:

Από το σχολικό έτος 2020-2021

ΜΑΘΗΤΕΣ > ΕΓΓΡΑΦΕΣ > ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ >  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ > ΑΝΑΘΕΣΗ

Για το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΕΓΙΝΕ Η  ΑΝΑΘΕΣΗ >ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Α.Μ., Α.Β.Μ.)> ΑΠΟΔΟΧΗ

Λόγω  των θερινών διακοπών εργασίας,  από την επόμενη  της λήξης του διδακτικού έτους μέχρι και τις 31 Αυγούστου  δεν υφίσταται  για το συγκεκριμένο   χρονικό διάστημα   η  υποχρέωση της Επιβεβαίωσης δεδομένων  στο πληροφοριακό σύστημα  myschool.