Δελτίο τύπου για προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11

 Δήλωση Επιθυμίας & Αίτηση για Επιτήρηση στις Εξετάσεις Κρατικού Πτυχίου Γωσσομάθειας  Δεκεμβρίου 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμοτή του αντικειμένου της κολύμβησης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2017-18

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Υποδιευθυντή του 4ου Δημ. Σχ. Κατερίνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων της ΔΙ.Π.Ε Πιερίας

Πίνακας νηπιαγωγείων

Πίνακας Δημοτικών Σχολείων

Υπόδειγμα αίτησης

Υπόδειγμα Υπ. δήλωσης

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος