Εξετάσεις ενηλίκων

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΑΕΙ και Φορείς σχ. έτους 2018-2019

Δελτίο τύπου για προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων)