Εγκύκλιος

Δελτίο Τύπου για εγγραφή αναπληρωτών  ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Εγχειρίδιο εγγραφής

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος (Ανακοινοποίηση)

Εγκύκλιος 


Απόφαση

Απόφαση

Εγκύκλιος-πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  πλήρωση  θέσεων Προϊσταμένων 1/θέσεων σχολικών μονάδων

Πίνακας 1/θ δημοτικών σχολείων

Πίνακας 1/θ νηπιαγωγείων

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Εγκύκλιος για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019