Εγκύκλιος για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προϊσταμένων  ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων της  Π.Ε. Πιερίας 

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-19

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης 

Πρόσκληση