Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού

Διευκρινήσεις

Πρόσκληση

Προκήρυξη

Οδηγίες προς τα στελέχη εκπαίδευσης

Εγκύκλιος αφαίρεσης περιοχών 2018-2019