Πρόσκληση 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών  Σχολείων  Δεύτερης Ευκαιρίας  

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για πλήρωση  θέσεων με επιλογή Διευθυντών  Σχολείων Δεύτερης  Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ