5ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

       

 

12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

 

19ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

      

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου

      

 

Δημοτικό Σχολείο Γανόχωρας

          

 

Δημοτικό Σχολείο Καρίτσας

   

 

7ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

 

 

9ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

 

22ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

 

Νηπιαγωγείο Δίου