Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου στη Βουλή των Ελλήνων 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα Μητών του 2ου Δ.Σ. Αιγινίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  εκδρομή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης  στη Βουλή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή μαθητών του 11ου Δ.Σ. Κατερίνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών της ΣΤ' τάξης του σχολείου μας στη Βουλή-Αθήνα (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μειοδοτικής οικονομικής προσφοράς, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης  μαθητών και μαθητριών του 12ου Δημοτικού Σχολείου  Κατερίνης, στην Βουλή των Ελλήνων

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική εκδρομή του Δ.Σ Παραλίας στην Αθήνα