Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: KA1 Erasmus+

Πρόσκληση για Οικονομική προσφορά μετακίνησης ERASMUS+ in Portugal

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου στη Βουλή των Ελλήνων 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  εκδρομή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης  στη Βουλή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή μαθητών του 11ου Δ.Σ. Κατερίνης