Πρόσκληση 

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για επίσκεψη στο ΚΠΕ Κιλκίς

Αίτηση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Πρόσκληση

Πρόσκληση (Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών)

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών)

Πρόσκληση

Αίτηση εκπαιδευτικού

 

Πρόσκληση