Διεξαγωγή εξετάσεων ενηλίκων για απόκτηση Τίτλου Απολυτηρίου Δημ. Σχολείου

Διεξαγωγή εξετάσεων ενηλίκων για την απόκτηση τίτλου απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου 

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Λειτουργία Νηπιαγωγείων

Εγκύκλιος για Παράλληλη Στήριξη 2018-2019

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Έκφραση Συγχαρητηρίων