Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Αναστολή λειτουργίας του  προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος σε Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2017-2018

Προεδρικό διάταγμα 79/2017 για τη οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας

Διαβάστε εδώ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 - Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ