Σήμερα 14-1-2019 τα Δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Λιτοχώρου θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ.