Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας & στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης