ΦΕΚ 2367 (τ.Β) /20-6-2018

Απόλυση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Πληροφοριακό Δελτίο-Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας & στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης