ΠΕ06 Αγγλικής

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΠΕ86 Πληροφορικής

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ70 Δασκάλων ΣΜΕΑΕ

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ

ΠΕ79 Μουσικών Σπουδών

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν  ένσταση  επί  των πινάκων  από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη 18-12-2019.

 

Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

ΠΕ86 Πληροφορικής

ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν  ένσταση  επί  των πινάκων  από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη 18-12-2019.

Από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ.

Από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από αρμόδια ΠΥΣΠΕ.

Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων από Δευτέρα 20-3-2017 εως και Τετάρτη 22-3-2017 ώρα 15:00

Μετά την πάροδο της περιόδου υποβολή των ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες οριστικοποιούνται

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων είναι αναρτημένη στην ενότητα "Νέα-Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι"