ΠΕ06 Αγγλικής

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΠΕ86 Πληροφορικής

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ70 Δασκάλων ΣΜΕΑΕ

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ

ΠΕ79 Μουσικών Σπουδών

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν  ένσταση  επί  των πινάκων  από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη 18-12-2019.