Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να παρουσιαστούν στο Γραφείο του Δ/ντή Εκπαίδευσης την Τετάρτη 12-9-2018 και ώρα 13.55 μ.μ., προκειμένου να υποβάλουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου στα συγκεκριμένα κενά.

Συμπληρώσεις ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

 

Αμοιβαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων