Λειτουργικά κενά και υπεραριθμίες των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας

 

Καλούνται οι Δ/ντές / Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Πιερίας στα οποία υπάρχουν λειτουργικές υπεραριθμίες, να μας υποβάλλουν συμπληρωμένο τον πίνακα με τις επιλογές όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και να δηλώνουν σχετικά,  εάν επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997) έως τη Δευτέρα 20-8-2017 και ώρα 12.00 μ.μ., αφού λάβουν υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν υπεράριθμοι θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της ίδιας ( και όπου δεν είναι εφικτό) / όμορης ομάδας σχολείων  που υπάρχουν κενά.

Οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από  την Δευτέρα 11-6-2018 έως την Πέμπτη 21-6-2018. Εκπαιδευτικοί που το Νοέμβριο του 2017 είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν επιπλέον δικαιολογητικά.. Οι αιτήσεις  μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

Πρόσκληση για οριστικές τοποθετήσεις  

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, να υποβάλλουν  δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , για  τα συγκεκριμένα οργανικά κενά που αναρτώνται, από την Τετάρτη 6-6-2018 έως την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 13.00 μ.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

Ενστάσεις από Δευτέρα 21-5-2018 έως Παρασκευή 25-5-2018.

Κλάδοι ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ60 Νηπιαγωγών

     Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εξέταση των δηλώσεων τοποθέτησης (μεταθέσεις Α΄ Φάση),  δεν προέκυψε καμία αλλαγή στην οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών.

     Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων που μετά την Α΄ Φάση  μεταθέσεων βρέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας,  να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , μόνο για  τα συγκεκριμένα οργανικά κενά από την Τετάρτη 16-5-2018 έως την Παρασκευή 18-5-2018 και ώρα 11.00 π.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

Κλάδοι ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων