Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ60/60.50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ70/71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας με οργανική θέση ή έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί από τους παραπάνω κλάδους επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης/απόσπασης στα παρακάτω λειτουργικά κενά ή και αυτά που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαδικασία των τοποθετήσεων-αποσπάσεων, μέχρι την Τετάρτη 25/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Λειτουργικά κενά Δασκάλων μετά τις τοποθετήσεις των λειτ. υπεραρίθμων

Λειτουργικά κενά κλάδου Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Λειτουργικά κενά κλάδου Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών μετά τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεραρίθμων

Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης

Αίτηση απόσπασης