Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79 Μουσικής,  ΠΕ86 Πληροφορικής
που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας ή να τροποποιήσουν την αίτηση απόσπασης που είχαν υποβάλει τον Ιούνιο καθώς και τους
εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν αίτηση "Απόσπασης - Προσωρινής Τοποθέτησης" , έως
και την Τρίτη 4-9-2018 στις 12 μ.μ. 

Λειτουργικά κενά για αποσπάσεις -τοποθετήσεις

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

 

 

Μετά την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης των Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (αρίθμ. απόφασης 139919/Ε2/28-8-2018/ ΥΠ.Π.Ε.Θ.),
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ τις λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και
καλούμε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση τοποθέτησης υπεραρίθμου, εάν επιθυμούν,

να την τροποποιήσουν, λαμβάνοντας υπόψην τα νέα λειτουργικά κενά, έως την Πέμπτη 30-8-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..

Λειτουργικά κενά δασκάλων

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών

Ορισμός υπεράριθμων δασκάλων

Ορισμός υπεράριθμων νηπιαγωγών 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων που έχουν κριθεί λειτουργικά υπεράριθμοι,

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας λόγω οργανικής Υπεραριθμίας, να υποβάλλουν

"Δήλωση τοποθέτησης Υπεραρίθμου" στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά έως την Τρίτη 28-8-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..

 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας με οργανική θέση στη Πιερία, να υποβάλλουν Δήλωση Προσωρινής τοποθέτησης,

από την Τρίτη 21-8-2018 έως και την Δευτέρα 27-8-2018. 

Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων-Ανακοινοποίηση

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Λειτουργικά κενά και υπεραριθμίες των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Καλούνται οι Δ/ντές / Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Πιερίας στα οποία υπάρχουν λειτουργικές υπεραριθμίες, να μας υποβάλλουν συμπληρωμένο τον πίνακα με τις επιλογές όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και να δηλώνουν σχετικά,  εάν επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997) έως την Τετάρτη 22-8-2017 και ώρα 12.00 μ.μ., αφού λάβουν υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν υπεράριθμοι θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της ίδιας ( και όπου δεν είναι εφικτό) / όμορης ομάδας σχολείων  που υπάρχουν κενά.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από  την Δευτέρα 11-6-2018 έως την Πέμπτη 21-6-2018. Εκπαιδευτικοί που το Νοέμβριο του 2017 είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν επιπλέον δικαιολογητικά.. Οι αιτήσεις  μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

Πρόσκληση για οριστικές τοποθετήσεις  

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, να υποβάλλουν  δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , για  τα συγκεκριμένα οργανικά κενά που αναρτώνται, από την Τετάρτη 6-6-2018 έως την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 13.00 μ.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).