Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79 Μουσικής,  ΠΕ86 Πληροφορικής
που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας ή να τροποποιήσουν την αίτηση απόσπασης που είχαν υποβάλει τον Ιούνιο καθώς και τους
εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν αίτηση "Απόσπασης - Προσωρινής Τοποθέτησης" , έως
και την Τρίτη 4-9-2018 στις 12 μ.μ. 

Λειτουργικά κενά για αποσπάσεις -τοποθετήσεις

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης