Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιούλιος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο μισθός Ιουνίου 2018 καταβλήθηκε σε όλους τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας της ΔΙ.Π.Ε Πιερίας

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μάιος 2018

Απρίλιος 2018

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μάρτιος 2018

Ανάρτηση Προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας - Φεβρουάριος 2018

Ιανουάριος 2018

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

Σας κάνουμε γνωστό πως πληρώθηκαν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2017 όλων των πράξεων.

Σύμφωνα με τα μηνιαία εκκαθαριστικά που στείλαμε, τα οποία πρέπει να παραλαμβάνουν από τη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν για ενημέρωση των πληρωμών τους.

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017 της ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας