Σεπτέμβριος 2018

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιούλιος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο μισθός Ιουνίου 2018 καταβλήθηκε σε όλους τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας της ΔΙ.Π.Ε Πιερίας

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μάιος 2018

Απρίλιος 2018

Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μάρτιος 2018

Ανάρτηση Προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας - Φεβρουάριος 2018

Ιανουάριος 2018

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017