Σας ενημερώνουμε για τους Αναπληρωτές ότι:

τα ποσά της μισθοδοσίας έναντι IANOYAΡΙΟΥ 2017  των πράξεων:

    ΕΚΟ

   ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

   ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπ/κών.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-Προϊστάμενοι να ενημερώσουν τους αναπληρωτές εκπ/κούς του Σχολείου τους.

  Ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας

 

  ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ