Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου  να γίνει η μετάβαση  των μαθητών/τριών σε ανώτερη βαθμίδα (από Νήπια στην Α΄ τάξη και από Στ΄ τάξη για Α΄ Γυμνασίου)  να ακολουθηθεί  η εξής διαδικασία:

Συχνές ερωτήσεις στο myschool

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 02.07.2018 (08:00 πμ) έως και 04.07.2018 (10:00μμ) για την αποδέσμευση των εγγραφών-διαγραφών- μετεγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας. Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή- μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί. 

myschool – Σύντομος Οδηγός Διαγραφής Μαθητή

ΟΔΗΓΙΕΣ MYSCHOOL

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου  να γίνει η μετάβαση  των μαθητών/τριών σε ανώτερη βαθμίδα (από Νήπια στην Α΄ τάξη και από Στ΄ τάξη για Α΄ Γυμνασίου)  να ακολουθηθεί  η εξής διαδικασία:

Για το σχολικό έτος 2017-2018

ΜΑΘΗΤΕΣ > ΕΓΓΡΑΦΕΣ > ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ >  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ > ΑΝΑΘΕΣΗ > ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Για το σχολικό έτος 2018-2019

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΕΓΙΝΕ Η  ΑΝΑΘΕΣΗ >ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΗΣ > ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Α.Μ., Α.Β.Μ.)> ΑΠΟΔΟΧΗ

Λόγω  των θερινών διακοπών εργασίας,  από την επόμενη  της λήξης του διδακτικού έτους μέχρι και τις 31 Αυγούστου  δεν υφίσταται  για το συγκεκριμένο   χρονικό διάστημα   η  υποχρέωση της Επιβεβαίωσης δεδομένων  στο πληροφοριακό σύστημα  myschool.