Παρακαλούμε οι νέομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας να αποστείλουν σκαναρισμένες (συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες) τις παρακάτω δηλώσεις στο email της μισθοδοσίας misthpie@sch.gr

1.Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και

(δήλωση σε word)   (δήλωση σε pdf)

2.Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Παροχής

(δήλωση σε word)   (δήλωση σε pdf)