Σας ενημερώνουμε ότι ο μισθός Ιουνίου 2018 καταβλήθηκε σε όλους τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας της ΔΙ.Π.Ε Πιερίας