Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από  την Δευτέρα 11-6-2018 έως την Πέμπτη 21-6-2018. Εκπαιδευτικοί που το Νοέμβριο του 2017 είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν επιπλέον δικαιολογητικά.. Οι αιτήσεις  μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).