Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να καταθέσουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου  των συγκεκριμένων κενών ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά (email), έως και τη Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 12.00 μ.μ..

Συμπληρώματα ωραρίου κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και την Τετάρτη 4-9-2019.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση σε σχολείο (όχι αυτοί που βρίσκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διάθεση) και που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν «Αίτηση Απόσπασης» και σχετικά δικαιολογητικά (για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης το 2018-2019), στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) από τη Τετάρτη 12-6-2019 έως και τη Παρασκευή 28-6-2019.

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ