Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση σε σχολείο (όχι αυτοί που βρίσκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διάθεση) και που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν «Αίτηση Απόσπασης» και σχετικά δικαιολογητικά (για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης το 2018-2019), στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) από τη Τετάρτη 12-6-2019 έως και τη Παρασκευή 28-6-2019.

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ