Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να καταθέσουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου  των συγκεκριμένων κενών ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά (email), έως και τη Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 12.00 μ.μ..

Συμπληρώματα ωραρίου κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας