Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εξέταση των δηλώσεων τοποθέτησης (μεταθέσεις Α΄ Φάση),  δεν προέκυψε καμία αλλαγή στην οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών.

     Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων που μετά την Α΄ Φάση  μεταθέσεων βρέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας,  να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , μόνο για  τα συγκεκριμένα οργανικά κενά από την Τετάρτη 16-5-2018 έως την Παρασκευή 18-5-2018 και ώρα 11.00 π.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

    Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ70.50 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής, που τον Νοέμβριο του 2017 είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ,  καθώς και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που κρίθηκαν  οργανικά υπεράριθμοι και βρέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας,  να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συγκεκριμένα οργανικά κενά από την Τετάρτη 9-5-2018 έως την Τρίτη 15-5-2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).

Καλούνται οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών να υποβάλλουν "Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου" στα συγκεκριμένα οργανικά κενά του κλάδου τους, από την Τετάρτη 2-5-2018 έως και την Τρίτη 8-5-2018 στις 12.μ.μ.