Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας

Αμοιβαίες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας

Λειτουργικές Υπεραριθμίες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Nηπιαγωγών που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν Δήλωση Τοποθέτησης στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά, από την Τρίτη 5-9-2017 έως και την Τετάρτη 6-9-2017 και ώρα 12:00 μμ.

Λειτουργικές Υπεραριθμίες Νηπιαγωγείων

Καλούνται οι Προϊστάμενοι/μένες των Νηπιαγωγείων της Πιερίας στα οποία υπάρχει Λειτουργική Υπεραριθμία, να υποβάλλουν τον Πίνακα Δήλωσης Προσωπικού έως και την Δευτέρα 4-9-2017 και ώρα 10:30 πμ