Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας

Αμοιβαίες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας

Λειτουργικές Υπεραριθμίες