Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ70.50 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής, που τον Νοέμβριο του 2017 είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ,  καθώς και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που κρίθηκαν  οργανικά υπεράριθμοι και βρέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας,  να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συγκεκριμένα οργανικά κενά από την Τετάρτη 9-5-2018 έως την Τρίτη 15-5-2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).