Λειτουργικά κενά και υπεραριθμίες των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Καλούνται οι Δ/ντές / Προϊστάμενοι των Σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Πιερίας στα οποία υπάρχουν λειτουργικές υπεραριθμίες, να μας υποβάλλουν συμπληρωμένο τον πίνακα με τις επιλογές όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και να δηλώνουν σχετικά,  εάν επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997) έως την Τετάρτη 22-8-2017 και ώρα 12.00 μ.μ., αφού λάβουν υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν υπεράριθμοι θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της ίδιας ( και όπου δεν είναι εφικτό) / όμορης ομάδας σχολείων  που υπάρχουν κενά.