Πρόσκληση για οριστικές τοποθετήσεις  

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, να υποβάλλουν  δήλωση «βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» , για  τα συγκεκριμένα οργανικά κενά που αναρτώνται, από την Τετάρτη 6-6-2018 έως την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 13.00 μ.μ.. Οι «δηλώσεις βελτίωσης θέσης – οριστικής τοποθέτησης» μπορούν να υποβληθούν  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας (ΠΥΣΠΕ), ή μέσω fax ή email (αφού επιβεβαιωθεί η λήψη).