Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων που έχουν κριθεί λειτουργικά υπεράριθμοι,

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας λόγω οργανικής Υπεραριθμίας, να υποβάλλουν

"Δήλωση τοποθέτησης Υπεραρίθμου" στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά έως την Τρίτη 28-8-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..