Μετά την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης των Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (αρίθμ. απόφασης 139919/Ε2/28-8-2018/ ΥΠ.Π.Ε.Θ.),
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ τις λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και
καλούμε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση τοποθέτησης υπεραρίθμου, εάν επιθυμούν,

να την τροποποιήσουν, λαμβάνοντας υπόψην τα νέα λειτουργικά κενά, έως την Πέμπτη 30-8-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..

Λειτουργικά κενά δασκάλων

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών

Ορισμός υπεράριθμων δασκάλων

Ορισμός υπεράριθμων νηπιαγωγών