Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας στις οποίες έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές υπεραριθμίες, να αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr συμπληρωμένο τον πίνακα δηλώσεων προσωπικού, με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, έως την Τρίτη 17-8-2021 και ώρα 11.00 π.μ..

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ανά ομάδες σχολείων

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ70 δασκάλων ανά ομάδες σχολείων- Ανακοινοποίηση

Πίνακας δηλώσεων