Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί από τον παραπάνω κλάδο που επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα  να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης/απόσπασης στο συγκεκριμένο λειτουργικό κενό (ομάδα σχολείων) ή και αυτά που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαδικασία των τοποθετήσεων/αποσπάσεων μέχρι τη Δευτέρα 23/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας