Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί  λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 20-8-2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Ειδικής

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων

Ορισμός υπεραρίθμων ΠΕ60 Νηπιαγωγών-Ανακοινοποίηση

Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ανά ομάδες σχολείων