ΠΕ 06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ 11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-Ανακοινοποίηση

ΠΕ 60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΕ 71 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ 79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ 86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ