ΠΕ 05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ 06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ 60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- Ανακοινοποίηση

ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ- Ανακοινοποίηση

ΠΕ 86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ 11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ 11 ΠΕ 60, ΠΕ 70 από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ Και ΚΕΣΥ