Καλούμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 4/9/2020, μόνο ηλεκτρονικά, στο pyspe@dipe.pie.sch.gr

Ανακοινοποίηση_Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών