Δηλώσεις σχολείων των εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση μετατιθέμενων ή για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση (μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/) από την Δευτέρα 26-4-2021 έως και την Τετάρτη 12-5-2021.

Οριστικές τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά μετά τις τοποθετήσεις υπεράριθμων

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών