Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ή τροποποίησης δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 λόγω σφάλματος του συστήματος teachers.minedu.gov.gr στην εμφάνιση του 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης.