Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να παρουσιαστούν στο Γραφείο του Δ/ντή Εκπαίδευσης την Τετάρτη 12-9-2018 και ώρα 13.55 μ.μ., προκειμένου να υποβάλουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου στα συγκεκριμένα κενά.