Διευκρινιστικοί πίνακες μοριοδότησης  αιτήσεων βελτίωσης  θέσης ή οριστικής  τοποθέτησης

 

ΠΕ60-Νηπιαγωγοί

ΠΕ60-Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής

ΠΕ70-Δάσκαλοι

ΠΕ70-Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής