Με το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους 2021-22 την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, καλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας να μεριμνήσουν για τα εξής:

 

·       Οι εκπαιδευτικοί α) που υπηρετούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης,

 β) που κρίθηκαν και τοποθετήθηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι,

 γ) που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τοποθετήθηκαν σε σχολείο,

δ) που είναι νεοδιοριζόμενοι και

ε) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ στη Διεύθυνσή μας

παρουσιάζονται και κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετούν ή τοποθετήθηκαν.

·       Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Πιερίας και αποσπάστηκαν σε άλλο σχολείο της Πιερίας παρουσιάζονται και κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησής τους, αποκλειστικά και μόνο εφόσον αντικατασταθούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

·       Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε περισσότερα σχολεία,

 παρουσιάζονται και κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο πρώτης τοποθέτησης.

·       Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, που το ωράριό τους υπολείπεται του προβλεπόμενου διδακτικού τους ωραρίου, συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες στο σχολείο της οργανικής τους θέσης ή της πρώτης ανάθεσης μέχρι το ΠΥΣΠΕ να οριστικοποιήσει με απόφασή του τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

·       Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής άδειας δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, παρά μόνο όταν εξαντληθεί η άδειά τους. Εφόσον η επιστροφή γίνεται έπειτα από μακροχρόνια άδεια απαιτείται νωρίτερα ενημέρωση και συνεννόηση με τη υπηρεσία μας για το σχολείο επιστροφής.

·       Στα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και στα Νηπιαγωγεία που δεν έχει οριστεί προϊσταμένη/ος, μέχρι τον ορισμό της/ου, χρέη διοίκησης ασκεί ο αρχαιότερος στα χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικός.

·       Οι Διευθυντές των σχολείων τηρούν με απόλυτο τρόπο τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που έχουν αποσταλεί στα σχολεία και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

·       Οι Διευθυντές των σχολείων δεν προχωρούν σε μετεγγραφές μαθητών, που διαφοροποιούν τη λειτουργικότητα του σχολείου τους, χωρίς να υπάρξει νωρίτερα συνεννόηση με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

·       Οι Διευθυντές των σχολείων μετά την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του σχολείου τους εξετάζουν σχολαστικά την περίπτωση ενδεχόμενου κενού ή πλεονάσματος εκπαιδευτικού στο σχολείο τους και ενημερώνουν με σχετικό έγγραφο τη γραμματεία της  Διευθύντριας  Εκπαίδευσης ή τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ μέχρι το μεσημέρι της 2ης Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 μ.μ.

·       Οι Διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν τις αναλήψεις υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας.