Σας κάνουμε γνωστό πως πληρώθηκαν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα μηνιαία εκκαθαριστικά που στείλαμε στις 5-10-2017, τα οποία πρέπει να παραλαμβάνουν από τη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν για ενημέρωση των πληρωμών τους, καθότι δεν υπάρχει πλέον πληρωμή έναντι.