Σας κάνουμε γνωστό πως πληρώθηκαν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ όλων των πράξεων.

            Σύμφωνα με τα μηνιαία εκκαθαριστικά που στείλαμε στις 6-11-2017, τα οποία πρέπει να παραλαμβάνουν από τη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν για ενημέρωση των πληρωμών τους, καθότι δεν υπάρχει πλέον πληρωμή έναντι.